Banner website

THƯỚC KẸP, THƯỚC KÉO

Thước kéo TRONG 7m5 LỖ BAN

Thước kéo TRONG 7m5 LỖ BAN

Giá bán:

67.000₫

Đã xem 215
Thước kéo TRONG 5m LỖ BAN

Thước kéo TRONG 5m LỖ BAN

Giá bán:

48.000₫

Đã xem 209
THƯỚC THÉP CẮM ĐẤT 50M

THƯỚC THÉP CẮM ĐẤT 50M

Giá bán:

180.000₫

Đã xem 560
THƯỚC LÁ INOX 2M

THƯỚC LÁ INOX 2M

Giá bán:

255.000₫

Đã xem 553
THƯỚC LÁ INOX 1.5M

THƯỚC LÁ INOX 1.5M

Giá bán:

155.000₫

Đã xem 563
THƯỚC KẸP ĐIỆN TỬ 150MM

THƯỚC KẸP ĐIỆN TỬ 150MM

Giá bán:

365.000₫

Đã xem 518
THƯỚC KẸP CƠ 200MM

THƯỚC KẸP CƠ 200MM

Giá bán:

246.000₫

Đã xem 407
THƯỚC KẸP CƠ 150MM

THƯỚC KẸP CƠ 150MM

Giá bán:

156.000₫

Đã xem 395
Thước cặp điện tử 200MM TMT322006

Thước cặp điện tử 200MM TMT322006

Giá bán:

772.000₫

Đã xem 363
Thước kéo TRONG 7.5m 2 mặt

Thước kéo TRONG 7.5m 2 mặt

Giá bán:

65.000₫

Đã xem 368
Thước kéo TRONG 5m 2 mặt

Thước kéo TRONG 5m 2 mặt

Giá bán:

50.000₫

Đã xem 375
Thước kéo TRONG 10m LỖ BAN

Thước kéo TRONG 10m LỖ BAN

Giá bán:

78.000₫

Đã xem 335
Thước kéo MÀU 7.5m 2 mặt

Thước kéo MÀU 7.5m 2 mặt

Giá bán:

70.000₫

Đã xem 324
Thước kéo MÀU 5m 2 mặt

Thước kéo MÀU 5m 2 mặt

Giá bán:

51.000₫

Đã xem 434
Thước kéo MÀU 7.5m LỖ BAN

Thước kéo MÀU 7.5m LỖ BAN

Giá bán:

67.000₫

Đã xem 325
Thước kéo MÀU 5m LỖ BAN

Thước kéo MÀU 5m LỖ BAN

Giá bán:

48.000₫

Đã xem 346
Thước kéo MÀU 10m LỖ BAN

Thước kéo MÀU 10m LỖ BAN

Giá bán:

78.000₫

Đã xem 661
THƯỚC KÉO THÉP CẮM ĐẤT 50M CEN1241

THƯỚC KÉO THÉP CẮM ĐẤT 50M CEN1241

Giá bán:

215.000₫

Đã xem 505
THƯỚC KÉO THÉP CẮM ĐẤT 30M CEN1240

THƯỚC KÉO THÉP CẮM ĐẤT 30M CEN1240

Giá bán:

175.000₫

Đã xem 550
THƯỚC KÉO TRONG 2 MẶT 7.5M

THƯỚC KÉO TRONG 2 MẶT 7.5M

Giá bán:

70.000₫

Đã xem 557
THƯỚC KÉO TRONG 2 MẶT 5M

THƯỚC KÉO TRONG 2 MẶT 5M

Giá bán:

48.000₫

Đã xem 588
THƯỚC KÉO 2 MẶT 5M 7.5M

THƯỚC KÉO 2 MẶT 5M 7.5M

Giá bán:

26.000₫

Đã xem 534
Thước kẹp điện tử 200mm TMT322001

Thước kẹp điện tử 200mm TMT322001

Giá bán:

675.000₫

Đã xem 451
Thước kẹp điện tử 150mm TMT321501

Thước kẹp điện tử 150mm TMT321501

Giá bán:

485.000₫

Đã xem 521
Thước kẹp cơ 200mm TMT312001

Thước kẹp cơ 200mm TMT312001

Giá bán:

341.000₫

Đã xem 481
Thước kẹp cơ 150mm TMT311501

Thước kẹp cơ 150mm TMT311501

Giá bán:

270.000₫

Đã xem 637
Thước dây sợi thủy tinh 50m TMTF12506

Thước dây sợi thủy tinh 50m TMTF12506

Giá bán:

244.000₫

Đã xem 518
Thước cuốn thép 50m TMT710506

Thước cuốn thép 50m TMT710506

Giá bán:

326.000₫

Đã xem 514
Thước cuốn thép 30m TMT11306

Thước cuốn thép 30m TMT11306

Giá bán:

204.000₫

Đã xem 519
Thước cuốn thép 20m TMT11206

Thước cuốn thép 20m TMT11206

Giá bán:

158.000₫

Đã xem 495
Thước dây sợi thủy tinh 30m TMTF12306

Thước dây sợi thủy tinh 30m TMTF12306

Giá bán:

158.000₫

Đã xem 396
Thước dây sợi thủy tinh 20m TMTF12206

Thước dây sợi thủy tinh 20m TMTF12206

Giá bán:

134.000₫

Đã xem 415
Thước kéo thép 10mx25mm TMT126101

Thước kéo thép 10mx25mm TMT126101

Giá bán:

118.000₫

Đã xem 447
Thước kéo thép 8mx25mm TMT126081

Thước kéo thép 8mx25mm TMT126081

Giá bán:

101.000₫

Đã xem 468
Thước kéo thép 3m 5m

Thước kéo thép 3m 5m

Giá bán:

43.000₫

Đã xem 466
Panme đo ngoài cơ khí 0-25mm AK-0132

Panme đo ngoài cơ khí 0-25mm AK-0132

Giá bán:

380.000₫

Đã xem 626
10.773633,106.574353