Banner website

THƯỚC THỦY, THƯỚC GÓC, THƯỚC LÁ

BÚNG MỰC HỒ LÔ

BÚNG MỰC HỒ LÔ

Giá bán:

87.000₫

THƯỚC GÓC THỦY 300MM

THƯỚC GÓC THỦY 300MM

Giá bán:

76.000₫

THƯỚC GÓC TAM GIÁC 200MM

THƯỚC GÓC TAM GIÁC 200MM

Giá bán:

97.000₫

THƯỚC GÓC TAM GIÁC 150MM

THƯỚC GÓC TAM GIÁC 150MM

Giá bán:

85.000₫

THƯỚC GÓC 200-500MM

THƯỚC GÓC 200-500MM

Giá bán:

62.000₫

Thước thủy 230mm CEN1242

Thước thủy 230mm CEN1242

Giá bán:

35.000₫

Búng mực xi CEN267

Búng mực xi CEN267

Giá bán:

120.000₫

Thước ê ke 180mm TMT61201

Thước ê ke 180mm TMT61201

Giá bán:

83.000₫

Thước đo nhôm 600mm TMT636002
Thước đo nhôm 300mm TMT633002
Thước nhôm 600mm TMT222606

Thước nhôm 600mm TMT222606

Giá bán:

147.000₫

Thước thủy 2 mét TMT22006

Thước thủy 2 mét TMT22006

Giá bán:

436.000₫

Thước thủy từ 100-180cm

Thước thủy từ 100-180cm

Giá bán:

273.000₫

Thước thủy từ 30-80cm

Thước thủy từ 30-80cm

Giá bán:

133.000₫

Thước thủy từ 30-100cm

Thước thủy từ 30-100cm

Giá bán:

81.000₫

Thước thủy 100cm TMT210036

Thước thủy 100cm TMT210036

Giá bán:

125.000₫

Thước thủy 60cm TMT26036

Thước thủy 60cm TMT26036

Giá bán:

89.000₫

Thước thủy 40cm TMT24036

Thước thủy 40cm TMT24036

Giá bán:

71.000₫

Thước thủy 60cm TMT221606

Thước thủy 60cm TMT221606

Giá bán:

266.000₫

Thước thủy mini 10cm TMT20105M
10.773633,106.574353