Banner website

KỀM TUỐT DÂY ĐIỆN, BẤM COS

Kìm tuốt dây điện đa năng Century 8IN

Kìm tuốt dây điện đa năng Century 8IN

Giá bán:

159.000₫

Đã xem 92
Kìm trợ lực cắt dây thép 200mm CEN1032

Kìm trợ lực cắt dây thép 200mm CEN1032

Giá bán:

165.000₫

Đã xem 440
Kìm bấm cote Century từ số 6-22

Kìm bấm cote Century từ số 6-22

Giá bán:

190.000₫

Đã xem 505
Kìm bấm cote nhanh trợ lực TOP số 3-38

Kìm bấm cote nhanh trợ lực TOP số 3-38

Giá bán:

460.000₫

Đã xem 473
Kìm bấm cote LICOTA 375mm 5.5-38mm2

Kìm bấm cote LICOTA 375mm 5.5-38mm2

Giá bán:

1.035.000₫

Đã xem 446
Kìm bấm cote LICOTA 354mm 6-25mm2

Kìm bấm cote LICOTA 354mm 6-25mm2

Giá bán:

621.000₫

Đã xem 427
Kìm bấm cote LICOTA 298mm 1.5-16mm2

Kìm bấm cote LICOTA 298mm 1.5-16mm2

Giá bán:

483.000₫

Đã xem 508
Kìm bấm cote LICOTA 270mm 1.5-10mm2

Kìm bấm cote LICOTA 270mm 1.5-10mm2

Giá bán:

450.000₫

Đã xem 537
Kìm bấm cote LICOTA 200mm 1.5-2.5mm2

Kìm bấm cote LICOTA 200mm 1.5-2.5mm2

Giá bán:

495.000₫

Đã xem 455
Kéo cắt dây cáp điện LICOTA 500mm CEN861

Kéo cắt dây cáp điện LICOTA 500mm CEN861

Giá bán:

2.530.000₫

Đã xem 1273
Kéo cắt dây cáp điện LICOTA 250mm CEN860

Kéo cắt dây cáp điện LICOTA 250mm CEN860

Giá bán:

1.495.000₫

Đã xem 468
Kéo cắt dây cáp điện LICOTA 100mm CEN859

Kéo cắt dây cáp điện LICOTA 100mm CEN859

Giá bán:

978.000₫

Đã xem 561
Kéo cắt dây cáp điện 60mm CEN858

Kéo cắt dây cáp điện 60mm CEN858

Giá bán:

180.000₫

Đã xem 690
Bấm cote thủy lực CEN120

Bấm cote thủy lực CEN120

Giá bán:

1.085.000₫

Đã xem 394
Kềm cắt cáp điện 150 200 250

Kềm cắt cáp điện 150 200 250

Giá bán:

81.000₫

Đã xem 437
Kềm cắt cáp điện đầu lớn 250mm THT115102
KÉO CẮT CÁP ĐIỆN 60MM2 TOP PHI 9MM

KÉO CẮT CÁP ĐIỆN 60MM2 TOP PHI 9MM

Giá bán:

238.000₫

Đã xem 573
KÌM TUỐT DÂY ĐIỆN TỰ ĐỘNG CENTURY 175mm

KÌM TUỐT DÂY ĐIỆN TỰ ĐỘNG CENTURY 175mm

Giá bán:

136.000₫

Đã xem 579
KÌM TUỐT DÂY ĐIỆN TOP 150MM 0.8-2.6MM

KÌM TUỐT DÂY ĐIỆN TOP 150MM 0.8-2.6MM

Giá bán:

111.000₫

Đã xem 562
KÌM BẤM COTE ĐIỆN THOẠI 3 CHỨC NĂNG

KÌM BẤM COTE ĐIỆN THOẠI 3 CHỨC NĂNG

Giá bán:

95.000₫

Đã xem 611
KÌM CẮT CÁP THÉP TRỢ LỰC 8IN 200MM TOP

KÌM CẮT CÁP THÉP TRỢ LỰC 8IN 200MM TOP

Giá bán:

135.000₫

Đã xem 645
KÌM CẮT CÁP THÉP TRỢ LỰC 7IN 180MM TOP

KÌM CẮT CÁP THÉP TRỢ LỰC 7IN 180MM TOP

Giá bán:

120.000₫

Đã xem 887
10.773633,106.574353