Banner website

MÁY MÀI 2 ĐÁ, MÁY KHOAN BÀN

MÁY KHOAN BÀN 1710MM TDP3211002

MÁY KHOAN BÀN 1710MM TDP3211002

Giá bán:

10.500.000₫

Máy mài 2 đá 200mm 350w AS-009

Máy mài 2 đá 200mm 350w AS-009

Giá bán:

5.960.000₫

Máy mài 2 đá 200mm 900w AS-017

Máy mài 2 đá 200mm 900w AS-017

Giá bán:

4.595.000₫

Máy mài 2 đá 250mm 750w AS-024

Máy mài 2 đá 250mm 750w AS-024

Giá bán:

4.600.000₫

Máy mài 2 đá 150mm 520w AS-013

Máy mài 2 đá 150mm 520w AS-013

Giá bán:

2.720.000₫

Máy mài 2 đá 200mm 350w AS-006

Máy mài 2 đá 200mm 350w AS-006

Giá bán:

2.765.000₫

Máy mài 2 đá 150mm 250w AS-004

Máy mài 2 đá 150mm 250w AS-004

Giá bán:

1.880.000₫

Máy mài 2 đá 150mm 200w AS-003

Máy mài 2 đá 150mm 200w AS-003

Giá bán:

1.450.000₫

Máy mài 2 đá 150mm 150w AS-002

Máy mài 2 đá 150mm 150w AS-002

Giá bán:

1.155.000₫

Máy mài 2 đá 125mm 120w AS-001

Máy mài 2 đá 125mm 120w AS-001

Giá bán:

1.030.000₫

MÁY KHOAN BÀN 1600mm TDP207502

MÁY KHOAN BÀN 1600mm TDP207502

Giá bán:

7.021.000₫

MÁY MÀI 2 ĐÁ 200MM TBG35020

MÁY MÀI 2 ĐÁ 200MM TBG35020

Giá bán:

1.167.000₫

MÁY MÀI 2 ĐÁ 150MM TBG15015

MÁY MÀI 2 ĐÁ 150MM TBG15015

Giá bán:

594.000₫

MÁY MÀI 2 ĐÁ 1HP DÂY ĐỒNG

MÁY MÀI 2 ĐÁ 1HP DÂY ĐỒNG

Giá bán:

1.140.000₫

MÁY MÀI 2 ĐÁ 3P4 HP DÂY ĐỒNG
MÁY MÀI 2 ĐÁ 1P2 HP DÂY ĐỒNG
MÁY KHOAN BÀN 6 TẤC TDP133501

MÁY KHOAN BÀN 6 TẤC TDP133501

Giá bán:

1.990.000₫

MÁY MÀI LƯỠI CƯA ĐĨA HỢP KIM
10.773633,106.574353