Banner website

MÁY HÀN & PHỤ KIỆN HÀN

KẸP MAX 500A

KẸP MAX 500A

Giá bán:

51.000₫

KẸP MAX 300A

KẸP MAX 300A

Giá bán:

39.000₫

KẸP HÀN CÁN GỖ 500A-800A

KẸP HÀN CÁN GỖ 500A-800A

Giá bán:

78.000₫

KẸP HÀN XANH VÀNG 500A-800A

KẸP HÀN XANH VÀNG 500A-800A

Giá bán:

75.000₫

Mặt nạ hàn tự động TSP9309
MẶT NẠ HÀN TSP9102

MẶT NẠ HÀN TSP9102

Giá bán:

70.000₫

Mặt nạ hàn tự động TSP9306
Mặt nạ hàn điện tử TSP9103
Mặt nạ hàn TSP9201

Mặt nạ hàn TSP9201

Giá bán:

91.000₫

Kềm hàn 1000A TWAH10006

Kềm hàn 1000A TWAH10006

Giá bán:

149.000₫

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW24005

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW24005

Giá bán:

9.494.000₫

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW22505

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW22505

Giá bán:

6.719.000₫

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW220052

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW220052

Giá bán:

3.503.000₫

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW22005

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW22005

Giá bán:

3.425.000₫

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW21806

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW21806

Giá bán:

2.367.000₫

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW216052

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW216052

Giá bán:

2.991.000₫

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW21605

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW21605

Giá bán:

2.845.000₫

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW21606

MÁY HÀN ĐIỆN TỬ TW21606

Giá bán:

2.094.000₫

10.773633,106.574353