Banner website

KÌM ĐIỆN, KÌM CẮT, KÌM NHỌN

KÌM NHỌN 8IN 200MM

KÌM NHỌN 8IN 200MM

Giá bán:

69.000₫

KÌM NHỌN 6IN 150MM

KÌM NHỌN 6IN 150MM

Giá bán:

57.000₫

KÌM CẮT 8IN 200MM

KÌM CẮT 8IN 200MM

Giá bán:

64.000₫

KÌM CẮT 6IN 150MM

KÌM CẮT 6IN 150MM

Giá bán:

58.000₫

KÌM ĐIỆN 6-7-8IN

KÌM ĐIỆN 6-7-8IN

Giá bán:

63.000₫

KÌM MINI 5IN ĐIỆN-CẮT-NHỌN
KÌM CẮT NHỰA NHẬT 150MM

KÌM CẮT NHỰA NHẬT 150MM

Giá bán:

135.000₫

KÌM CẮT NHỰA NHẬT 125MM

KÌM CẮT NHỰA NHẬT 125MM

Giá bán:

130.000₫

Kềm mũi kim mini 115mm THTMN756
Kềm cắt mini 115mm THTMN356

Kềm cắt mini 115mm THTMN356

Giá bán:

62.000₫

Kềm răng mini 115mm THTMN156

Kềm răng mini 115mm THTMN156

Giá bán:

62.000₫

KÌM NHỌN LICOTA 8 inch 200mm

KÌM NHỌN LICOTA 8 inch 200mm

Giá bán:

225.000₫

KÌM NHỌN LICOTA 6.5 inch 160mm

KÌM NHỌN LICOTA 6.5 inch 160mm

Giá bán:

165.000₫

KÌM ĐIỆN LICOTA 8 inch 200mm

KÌM ĐIỆN LICOTA 8 inch 200mm

Giá bán:

205.000₫

KÌM ĐIỆN LICOTA 7 inch 180mm

KÌM ĐIỆN LICOTA 7 inch 180mm

Giá bán:

195.000₫

KÌM ĐIỆN LICOTA 6.5 inch 160mm

KÌM ĐIỆN LICOTA 6.5 inch 160mm

Giá bán:

190.000₫

KÌM CẮT LICOTA 8 inch 200mm

KÌM CẮT LICOTA 8 inch 200mm

Giá bán:

215.000₫

KÌM CẮT LICOTA 7 inch 180mm

KÌM CẮT LICOTA 7 inch 180mm

Giá bán:

200.000₫

10.773633,106.574353