Banner website

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, ĐIỆN TỬ

Thước thủy 230mm CEN1242

Thước thủy 230mm CEN1242

Giá bán:

23.000₫

THƯỚC KÉO TRONG 2 MẶT 7.5M

THƯỚC KÉO TRONG 2 MẶT 7.5M

Giá bán:

45.000₫

THƯỚC KÉO TRONG 2 MẶT 5M

THƯỚC KÉO TRONG 2 MẶT 5M

Giá bán:

27.000₫

THƯỚC KÉO 2 MẶT 5M 7.5M

THƯỚC KÉO 2 MẶT 5M 7.5M

Giá bán:

26.000₫

Thước ê ke 180mm TMT61201

Thước ê ke 180mm TMT61201

Giá bán:

76.000₫

Thước kẹp cơ 200mm TMT312001

Thước kẹp cơ 200mm TMT312001

Giá bán:

322.000₫

Thước kẹp cơ 150mm TMT311501

Thước kẹp cơ 150mm TMT311501

Giá bán:

237.000₫

Thước đo nhôm 600mm TMT636002
Thước đo nhôm 300mm TMT633002
Thước nhôm 600mm TMT222606

Thước nhôm 600mm TMT222606

Giá bán:

132.000₫

Thước thủy 2 mét TMT22006

Thước thủy 2 mét TMT22006

Giá bán:

405.000₫

Thước thủy từ 100-180cm

Thước thủy từ 100-180cm

Giá bán:

262.000₫

Thước thủy từ 30-80cm

Thước thủy từ 30-80cm

Giá bán:

124.000₫

Thước thủy từ 30-100cm

Thước thủy từ 30-100cm

Giá bán:

65.000₫

Thước thủy 100cm TMT210036

Thước thủy 100cm TMT210036

Giá bán:

125.000₫

Thước thủy 60cm TMT26036

Thước thủy 60cm TMT26036

Giá bán:

82.000₫

Thước thủy 40cm TMT24036

Thước thủy 40cm TMT24036

Giá bán:

63.000₫

Thước thủy 60cm TMT221606

Thước thủy 60cm TMT221606

Giá bán:

238.000₫

Thước thủy mini 10cm TMT20105M
Thước cuốn thép 50m TMT710506
Thước cuốn thép 30m TMT11306

Thước cuốn thép 30m TMT11306

Giá bán:

190.000₫

Thước cuốn thép 20m TMT11206

Thước cuốn thép 20m TMT11206

Giá bán:

143.000₫

10.773633,106.574353