Banner website

THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG, ĐIỆN TỬ

SÚNG HÀN KEO MINI 20W AK-9027

SÚNG HÀN KEO MINI 20W AK-9027

Giá bán:

103.000₫

Kìm bấm đầu cos Asaki AK-9122
BÚT DÒ ĐIỆN ÂM TƯỜNG LS

BÚT DÒ ĐIỆN ÂM TƯỜNG LS

Giá bán:

59.000₫

BÚT THỬ ĐIỆN HIỆN SỐ LS

BÚT THỬ ĐIỆN HIỆN SỐ LS

Giá bán:

50.000₫

BÚT THỬ ĐIỆN ĐIỆN TỬ LS
BÚT THỬ ĐIỆN LS

BÚT THỬ ĐIỆN LS

Giá bán:

20.000₫

THƯỚC THỦY XÁM CÓ HÍT 1200MM
THƯỚC THỦY XÁM CÓ HÍT 1000MM
10.773633,106.574353